Uzay-fizik

Elektronik Yük Nedir

Bildiğimiz üzere bu hayatta her şey atomlardan meydana gelmektedir. Elektronik yüklerde atom ve atom altı parçacıkların elektromanyetik ile etkileşiminden meydana gelmektedir. Elektrik yükünün bir diğer adı ise Coulomb olarak isimlendirilmektedir.

Elektronik Yük Nedir

Bildiğimiz üzere bu hayatta her şey atomlardan meydana gelmektedir. Elektronik Yük Nedir  yüklerde atom ve atom altı parçacıkların elektromanyetik ile etkileşiminden meydana gelmektedir. Elektrik yükünün bir diğer adı ise Coulomb olarak isimlendirilmektedir.Elektronik Yük Hakkında Bilgiler edinmek istiyorsanız yazımızı okuyunuz.

 Elektronik Yük Nedir?

 Dünyamızda her şeyin atomlardan geldiğini bilmekteyiz. Atomlar nötr parçacıklardır. Atomların nötr olmasının sebebi protonlarının ve elektronlarının aynı değere sahip olmasıdır. Atomlar ve atom altı parçacıklardan meydana gelen dünya da yeni yüklerde bulunmaktadır. Bunlardan birisi Elektronik yüktür. Elektronik Yük atomların ve atom altı parçacıkların etkileşimi ile elektromanyetik bir dalga oluşturmaktadır. Oluşan bu dalgalara Elektronik Yük denilmektedir. Elektrik yükünün bir diğer adı olan Coulomb kanunu matematiksel olarak kesin ve kanıtlanmış bir deneydir.

 Elektronik Yük Nasıl İşler?

 Prensibi aslında matematikten gelmektedir. Elektronik yük farklı bir 2 cismin veya cisimlerin yükleri diğerine oranı ile farklı bir durumdaysa birisi pozitifken diğerinin negatif olma zorunluluğu vardır. Bu cisim veya cisimler arasında oluşan elektromanyetik dalgalar birbirleri arasında bir çekim gücü yaratmaktadır. Fakat bu prensipte cisimler pozitif ve negatif yükler eşit ise bu manyetik alan tersine işlemektedir. Tersine işleyen manyetik kuvvet birbirine itme kuvveti oluşturur. Coulomb kanunu da bu cisimlerin birbirleri ile etkileşime giren elektrik yüklerinin etkisini bizlere anlatmaktadır. Coulomb yani elektrik yükü işleyişi esnasında sardığı bir nesneden eğer kuvvet alabilirse nötr hali bozulabilir. Elektrik yük nesneden kuvvet alamazsa bu itme kuvvetine dönüşmektedir. İtme kuvvetine dönüşen nesneler arasında kuarklarla birlikte eğer pozitif yükler fazla ise bir çekim kuvveti oluşması olasılığı da vardır.

Elektrik Yükünün Diğer Özellikleri

Elektrik yükünün önemli özelliklerinden biri ise ayrı birimlerde gerçekleşmesidir. Protonlar ve elektronlar belirli yükleri taşımaktadır. Matematiksel olarak kesirli ifadelere denk gelmez. Elektrik yüklerinde ki parçacıklar ayrı ayrı var olmamasıyla birlikte kendisini oluşturan kuarklar içinde ayrı olarak proton ve nötron ayrılması denenmektedir. Elektrik yükü Einstein’ın ünlü bir denklemi doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu denklem sadece elektrik yükünü değil elektrik ve elektronik alanında da çoğu alanda kullanılmaktadır. Elektrik yükü enerjiye bağlı olarak kullanılabilen yükleri de oluşturmaktadır. E: mc2 formülü yerine tek kuarkların da işleyiş sistemleri elektrik yükü ile aynıdır. Elektrik veya elektrostatik alan olarak adlandırılabilen elektronik yükler belirli bir yüke ulaştıktan sonra bir nesneyi çevreleyebilirler. Elektrik yükü ile çevrelenen nesle o nesneden güç alarak nötr halden artı hale geçmektedir. Sahip bir elektrik yüküne sahip bir nesneyi çevrelediyse nötr kalmaya devam etmektedir.

Elektrik yüküne sahip nesneler birbirleri ile temas ettirilirse ve dokundurulup çekilirse aralarında elektrostatik bir kuvvet ortaya çıkmaktadır. Bu kuvvete voltajda denilebilmektedir. Bu elektrik yükleri aynı polariteye sahip ne nötr kalmaya devam eder ise bu elektrostatik kuvvet itici bir kuvvete dönüşmektedir. Elektrik yüklerinde dikkat edilmesi gereken tek husus ise nesnelerin yükü nötr halde tutmasıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu