Uzay-fizik

Evrendeki 4 Temel Kuvvet Nelerdir

Evrendeki 4 Temel Kuvvet Amacı Nelerdir?

Temel kuvvetin bir diğer adı ise ana etkileşimdir. Görüp algılayabildiğimiz ya da görsek bile algılayamadığımız fizik kuvvetleri 4 ana kuvvettir. Bunlar kütle çekim kuvveti, zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve son olarak elektro manyetik kuvvettir. Bu dört kuvvette evrende farklı farklı şeylere tesirulunmaktadır.

Kütle Çekim Kuvveti

Bu kuvvet, kütlesi olan her varlığın birbiri ile etkileşimi sonucu oluşan bir kuvvettir. Oluşan her enerji bir çekim kuvvetidir. Evrenin temel kuvvetlerinden biri olan Kütle çekim kuvveti hayatımızın her anında kullandığımız artık çok basite indirgeyebileceğimiz doğadaki kütleli cisimleri yöneten temel kuvvettir. Bu nedenle Antik çağın önemli düşünürlerine göre kütle çekim kuvveti bir temel kuvvet bile değildi. Kütle çekim kuvveti aslına bakılırsa çokkütleçekim zayıfnükleer güçl güçsüz bir kuvvettir mesela, insanlar bile kütle çekim kuvvetini yenebilir. Buna örnek olarak yerde olan bir taşı havaya kaldırdığımızda yer kürenin taşa uyguladığı kütle çekim kuvvetine karşı bir etki edip onu yenmiş oluruz.

Zayıf Nükleer Kuvvet

 Bazı parçacıkların ve atomun çekirdeğinin kararsız şekilde olmasını etkileyen kuvvetlerdir. Bu kuvvetin tesir ettiği parçacıklar parçalanarak kendisiyle benzer bir parçacığın şeklini alır. Enrico Fermi 1930’lu yıllarda zayıf kuvvet için bir olgu oluşturdu ve başka bilim adamları tarafından zamanla geliştirildi. Bu olguya göre zayıf kuvvet;

  • Bu kuvvet çok kısa mesafelidir.
  • İsminden de belli olduğu üzere kuvvet fazlasıyla güçsüzdür.
  • Leptonlar arasında güçsüz bir etki bulunur.
  • Bu güç her parçacığa genel olarak etkide bulunur. Gücü bütün parçacıklar için eştir.
  • Var olan bütün parçacıklarla bir etkileşim içinde bulunur.
  • Güçlü kuvvetten daha küçük çekim kuvvetinden ise daha büyüktür.

 Nükleer Kuvvet

Şiddetli nükleer kuvvet, protonu meydana getiren fiziğin temel parçacıklarını hep beraber tutan güçtür. Bu kuvvet cisimler arasında gidip gelen bir madde gibi, enerji ve momentum alışverişi yapan parçacıklar yardımıyla meydana gelir. İsminden de belli olduğu üzere 4 ana kuvvet arasında en şiddetli olanıdır. Bu kuvvet diğer kuvvetlerden ayrı olarak temel parçacıklar birbirlerine ne kadar yaklaşırsa birbirlerini daha az çekerler. Şayet ki birbirlerinden uzaklaşırlarsa birbirlerini daha güçlü çekerler. Temel parçacıkları birbirlerinden ayırmak imkânsızdır. Hiçbir zaman için ayrı ayrı görülemez. Zayıf nükleer kuvvet gücün yaklaşık olarak milyar katıdır.

Elektromanyetik Kuvvet

Elektromanyetik kuvvet elektronları atomda barındıran güçtür. Cisimler arasında, elektrik yükleri nedeniyle bir güç meydana gelir. Bu kuvvet kütle çekim kuvvetinden daha çok güçlüdür. Elektromanyetik kuvvet uzun menzillidir, hem çekme gücü tesirine hem de itme gücü tesirine sahiptir. Birbirleriyle aynı yükle yüklülerse birbirlerini iterler, eğer ki birbirleriyle ile farklı tür yüklülerse birbirlerini kendilerine doğru çekerler. (+) ve (-) yüklerinin tesiri ise foton varyasyonu ile gerçekleşir. Bu kuvvet isminden de belli olduğu gibi 2 bölümden oluşur. Bunlar “elektro” ve “manyetik” kelimeleridir. Bu kuvvetler birbirinden farklı olsa da aslında eş gücün bileşenleridir. Faaliyet halinde olan elektrik yükleri manyetik saha meydana getirir ve mübadele olan manyetik saha ise elektriksel voltaj ortaya çıkarır.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu